Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Các công ty được phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

Theo điều lệ của luật thì các công ty được phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài thuộc sở hữu toàn bộ tại Việt Nam.Một văn phòng đai diện nước ngoài hay chi nhánh, coi pháp luật như là một phần của công ty mẹ của nó, là một doanh nghiệp chính thức, cho phép thực hiện hợp đồng hoặc tiến hành các hoạt động khác theo quy định trong giấy phép.

Một văn phòng chi nhánh chỉ có thể được tham gia vào các hoạt động tương tự như của công ty mẹ của nó và nó không được phép để thực hiện các doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm của công ty mẹ của nó, một chức năng dành riêng cho đại lý thương mại địa phương.

Một văn phòng đại diện, mặt khác tay, được giới hạn để thúc đẩy các hoạt động của công ty mẹ của nó, tức là để thu thập thông tin và mời các đơn đặt hàng, dự án được thực hiện bởi các trụ sở chính của công ty. Văn phòng đại diện cũng bị hạn chế về số lượng các nhân viên rằng họ có thể bảo lãnh.

Một quốc gia phải được chỉ định như là một đại lý dịch vụ cho các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Một đại lý dịch vụ là không giống như một đại lý thương mại. Các cựu không được phép sở hữu vốn hoặc tham gia quản lý về nội dung của các văn phòng đại diện hoặc chi nhánh.

Trong thực tế, một tổ chức nước ngoài thường hợp đồng với các đại lý dịch vụ để cung cấp các dịch vụ cụ thể như hỗ trợ trong việc thông tin liên lạc với các cơ quan chính phủ hoặc thực hiện các vấn đề hành chính khác. Các khoản phí trả cho các đại lý dịch vụ là một vấn đề hợp đồng giữa các đại lý dịch vụ và các công ty nước ngoài, thường xuyên định lượng bằng doanh thu của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.

Các thủ tục thành lập văn phòng đại diện hoặc chi nhánh được tương đối đơn giản và có sẵn từ liên quan phòng thương mại. Các công ty trách nhiệm hữu hạn.

Chi nhánh và văn phòng đại diện nước ngoài các đơn vị có nhu cầu thiết lập một sự hiện diện thương mại chính thức hơn trong thường làm như vậy bằng cách:

- Kết hợp một công ty trách nhiệm hữu hạn.
- Thành lập một văn phòng chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.
- Thành lập một thực thể hoàn toàn sở hữu tại một trong những khu thương mại tự do.

Bằng cách thành lập một sự hiện diện theo một trong các phương pháp này, một tổ chức nước ngoài được phép tham gia vào tất cả các hoạt động theo giấy phép tại Việt Nam. Lưu ý, tuy nhiên có một sự khác biệt duy nhất trong Việt Nam giữa các công ty thành lập theo Luật công ty thương mại và các công ty dân sự quy ​​định Bộ luật Dân sự.

Loại thứ hai là không phải công ty trong ý nghĩa pháp lý chặt chẽ của từ, nhưng các tổ chức dân sự được hình thành như là một đối tác của công dân Việt Nam hoặc giữa các công dân Việt Nam và phi dân để thực hành các hoạt động phi thương mại liên quan đến việc đầu tư của các khoa trí tuệ, được các thông tin hoặc việc sử dụng các kỹ năng.

Để thành lập vui lòng liên hệ công ty luật tại Hà Nội Lincon chúng tôi.